همه آگهی ها برای مهندس صالحی

نام تماس: مهندس صالحی
تلفن: 46879590
آدرس: کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج ، جاده شهریار اندیشه ، بعد از پل دوم (راه آهن) مجتمع صنعتی زاگرس ، 30 متری